Όροι και Προϋποθέσεις

Αν επιλέξετε να επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα της εταιρίας μας, ΕΛΛΕΝΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Α.Ε., www.seventeencosmetics.com, η επίσκεψή σας και οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα υπάγονται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και άλλους όρους και προϋποθέσεις που ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει σε ολόκληρη την Ιστοσελίδα μας σε σχέση με συγκεκριμένες λειτουργίες, χαρακτηριστικά ή προωθητικές ενέργειες, καθώς και εξυπηρέτηση πελατών, οι οποίοι άπαντες θεωρούνται μέρος και περιλαμβάνονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εφεξής οι «Όροι χρήσης»). Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης καθώς η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων που ισχύουν για όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτούς, οφείλετε να μην κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας μας.

Με την επίσκεψη ή τη χρήση της Ιστοσελίδας www.seventeencosmetics.com αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους "Όρους Χρήσης" και έχετε συμφωνήσει τη δέσμευσή σας σε αυτούς.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τους παρόντες Όρους χρήσης, μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρία μας στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση seventeen@hellenica.gr.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Οποιοδήποτε περιεχόμενο περιλαμβανόμενο σε αυτήν την Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς του κειμένου, των γραφικών, των λογοτύπων, των εικονιδίων, των ψηφιακών downloads, και του λογισμικού, ανήκει στην ΕΛΛΕΝΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Α.Ε. ή τους προμηθευτές περιεχομένου της και προστατεύονται από την ελληνική και την διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κατά συνέπεια, καμία τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταφορά, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή άλλη χρήση του "Περιεχομένου" - εν όλω ή εν μέρει - της Ιστοσελίδας επιτρέπεται με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΕΛΛΕΝΙΚΑ ΚΑΛΛΥNΤΙΚΩΝ Α.Ε.. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η περιορισμένη ή απομονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση τμημάτων του προαναφερθέντος Περιεχομένου για προσωπική σας χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από σαφή και ξεχωριστή αναγνώριση της πηγής προέλευσης και ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Τα σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της ΕΛΛΕΝΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Α.Ε. ή των συνεργαζομένων εταιριών της, συμπεριλαμβανομένων και των παραχωρητών αδειών χρήσης, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα που δεν ανήκουν στην ΕΛΛΕΝΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Α.Ε. ή τις συνεργαζόμενες εταιρίες και εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα αυτή είναι ιδιοκτησία των αντιστοίχων δικαιούχων τους, οι οποίοι μπορεί να είναι ή όχι συνεργαζόμενοι, συνδεόμενοι ή χορηγούμενοι από την ΕΛΛΕΝΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Α.Ε. ή τις θυγατρικές της.

Άδεια και Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση σύμφωνα με τους "Όρους χρήσης". Συμφωνείτε ότι δεν παρέχεται πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο που απαγορεύεται κατά τους παρόντες "Όρους χρήσης" ή είναι παράνομος. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους κανόνες και τις διατάξεις του εφαρμοστέου δικαίου, του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και της νομοθεσίας που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να αποφεύγετε οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική/ανάρμοστη συμπεριφορά που ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλους επισκέπτες/χρήστες και να προκαλέσει βλάβη ή διαταραχή της Ιστοσελίδας και κατ' επέκταση της εταιρίας ΕΛΛΕΝΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙKΩΝ Α.Ε..

Με το παρόν σας παρέχουμε μία περιορισμένη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, επίσκεψη ή άλλη εκμετάλλευση της παρούσας Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε τμήματός της για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΛΛΕΝΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Α.Ε. Απαγορεύεται η πλαισίωση ή η χρήση τεχνικών πλαισίωσης για την αντιγραφή οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογοτύπου ή άλλων ιδιοκτήτων πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, του κειμένου, της διάταξης ή της μορφής της σελίδας) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΛΛΕΝΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Α.Ε. Σας παρέχεται ένα περιορισμένο, ανακλητό και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσει ένα hyperlink στην κεντρική σελίδα της ΕΛΛΕΝΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Α.Ε., υπό τον όρο ότι η σύνδεση δεν θα απεικονίζει την ΕΛΛΕΝΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Α.Ε., τις συνεργαζόμενες εταιρίες της ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τους κατά τρόπο εσφαλμένο, παραπλανητικό, αποκλίνοντα ή προσβλητικό ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που η ΕΛΛΕΝΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Α.Ε. κατά την απόλυτη κρίση της μπορεί να θεωρήσει μη αποδεκτό. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε οποιουσδήποτε από τους λογότυπους ή άλλα ιδιόκτητα γραφικά ή εμπορικά σήματα ως τμήμα της σύνδεσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΛΛΕΝΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να διακόψει ή να αναστείλει την πρόσβασή σας ή / και τη χρήση του Ιστότοπoυ ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο (ή χωρίς λόγο) και συμφωνείτε ότι (α) αν η άδεια πρόσβασής σας στην Ιστοσελίδα τερματιστεί, δεν θα έχετε πρόσβαση ούτε θα προσπαθήσετε να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα άμεσα ή έμμεσα και (β) αν η άδεια πρόσβασής σας στην Ιστοσελίδα ανασταλεί, δεν θα έχετε πρόσβαση ούτε θα προσπαθήσετε να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα άμεσα ή έμμεσα έως ότου παύσει η εν λόγω αναστολή και σας δοθεί ρητή ειδοποίηση.

Ακρίβεια των Πληροφοριών

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να είμαστε όσο το δυνατόν ακριβέστεροι όταν περιγράφουμε τα προϊόντα μας στην Ιστοσελίδα. Εν τούτοις, στο μέτρο που τούτο επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο, δεν εγγυόμαστε ότι οι περιγραφές και τα χρώματα των προϊόντων, οι πληροφορίες ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα είναι ακριβή, πλήρη, αξιόπιστα, σύγχρονα ή απαλλαγμένα από σφάλματα.

Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων μερών

Δεν εγγυόμαστε και σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική απορρήτου, την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την εγκυρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών ή της ποιότητας και των ιδιοτήτων των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρονται σε εσάς μέσω άλλων δικτυακών τόπων τρίτων μερών, στους οποίους η Ιστοσελίδα σάς επιτρέπει να μεταφέρεστε μέσω ειδικών συνδέσεων (συνδέσμων, υπερσυνδέσμων, banners). Για οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας ή τη χρήση αυτών των ιστότοπων, μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στους κατόχους αυτών των ιστότοπων, οι οποίοι μόνοι ευθύνονται αποκλειστικά για τους ιστότοπους και το περιεχόμενό τους. Ο Ιστότοπός μας παρέχει συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους αποκλειστικά για τη διευκόλυνση προς εσάς και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου σε αυτούς τους ιστότοπους σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ότι συνιστά ή συνεπάγεται ανάληψη υποχρέωσης ή εγγύηση ή προτροπή ή επικύρωση από την ΕΛΛΕΝΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Α.Ε. είτε του περιεχομένου είτε της ποιότητας των υπηρεσιών και των προϊόντων που παρέχονται μέσω αυτών.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχεται απο την ΕΛΛΕΝΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Α.Ε. σε βάση “ως έχει” και “ως είναι διαθέσιμη”. Η ΕΛΛΕΝΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Α.Ε. δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ρητές είτε σιωπηρές, σε ο,τι αφορά την λειτουργία της παρούσας Ιστοσελίδας ή τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα υλικά, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Συμφωνείται ρητά ότι η εκ μέρους σας χρήση αυτής της ιστοσελίδας γίνεται με δικό σας κίνδυνο. Στο πλήρες μέτρο που τούτο επιτρέπεται απο το ελληνικό δίκαιο, η ΕΛΛΕΝΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Α.Ε. αποκηρύσσει όλες τις εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των εγγυήσεων της εμπορευσιμότητας ή της καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Η ΕΛΛΕΝΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Α.Ε. δεν εγγυάται οτι η παρούσα ιστοσελίδα, οι servers της ή τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από την ΕΛΛΕΝΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Α.Ε. είναι απαλλαγμένα από ιούς ή αλλά επιζήμια συστατικά. Η ΕΛΛΕΝΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Α.Ε. δεν θα έχει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές οποιασδήποτε φύσεως που τυχόν θα προκύψουν από την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των άμεσων, έμμεσων, παράπλευρων, ποινικών και συνακόλουθων ζημιών.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την εταιρία και τους συνεργάτες μας, τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους εργαζόμενους, τους μετόχους, τους παρόχους πληροφοριών, τους προμηθευτές και τους κατόχους αδείας (εφεξής Αποζημιούμενα Μέρη) από και έναντι οποιασδήποτε ευθύνης και κόστους, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό εύλογων δικαστικών εξόδων στα οποία θα υποβληθούν τα Αποζημιούμενα Μέρη σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση που προέρχεται από (α) την πρόσβαση ή/και χρήση της Ιστοσελίδας, (β) τυχόν παραβίαση οποιουδήποτε από αυτούς τους Όρους χρήσης από μέρους σας ή από οποιονδήποτε χρήστη του λογαριασμού σας ή/και (γ) οποιονδήποτε ισχυρισμό, ο οποίος, εάν είναι αληθής, θα συνιστά παραβίαση οποιουδήποτε από αυτούς τους Όρους χρήσης από μέρους σας ή από οποιονδήποτε χρήστη του λογαριασμού σας.

Καταγγελία παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων

Σεβόμαστε την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων. Εάν πιστεύετε ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας έχει αντιγραφεί κατά τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να απευθυνθείτε σε εμάς στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση seventeen@hellenica.gr.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Τα δικαστήρια της Αθήνας είναι αρμόδια να ερμηνεύουν τους παρόντες Όρους χρήσης και να διευθετούν οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύπτει από την παρούσα σύμβαση χρήσης. Εάν οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους χρήσης θεωρείται αντίθετος προς το νόμο και συνεπώς, άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή η μη εκτελεστότητα του εν λόγω όρου δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ή την εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων.

Πολιτικές Ιστοσελίδας, Τροποποίηση και Διάκριση Διατάξεων

Παρακαλούμε να διαβάσετε τις άλλες πολιτικές μας που έχουν αναρτηθεί σε αυτήν την Ιστοσελίδα. Οι πολιτικές αυτές διέπουν επίσης την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα μας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να κάνουμε αλλαγές στις πολιτικές της Ιστοσελίδας μας και στους Όρους Χρήσης οποτεδήποτε. Η εταιρία μας μπορεί να τροποποιήσει μονομερώς τους Όρους Χρήσης οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας τέτοια τροποποίηση μέσω της Ιστοσελίδας μας. Η χρήση της Ιστοσελίδας μετά την ανακοίνωση της τροποποίησης θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή αυτής της τροποποίησης Είναι δυνατόν να σας στέλνουμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο περιοδικές υπομνήσεις των σημειωμάτων των όρων χρήσης μας, εκτός αν μας υποδείξετε να μην το πράττουμε. Αν οποιοσδήποτε από τους όρους αυτούς θεωρηθεί άκυρος, ανενεργός ή μη εκτελεστός για οποιονδήποτε λόγο, αυτός ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρηθεί διακεκριμένος και δεν θα επηρεάσει το κύρος των υπολοίπων διατάξεων.