Termeni de utilizare

Dacă alegeți să vizitați site-ul companiei noastre ”Hellenica Cosmetics SRL” www.seventeencosmetics.com, vizita dumneavoastră precum și orice litigiu în legătură cu subiectul datelor cu caracter personal se încadrează următorilor termeni și condiții pe care utilizatorul le poate găsi pe site-ul nostru, referitoare la Politica de confidențialitate pentru protecţia datelor cu caracter personal și la alți termeni și condiții pe care utilizatorul le poate găsi pe site-ul nostru în legătură cu funcţionalităţile specifice, cu caracteristicile sau cu acțiunile promotoare, precum și în legătură cu serviciul pentru relațiile cu clienții care sunt considerate ca făcând parte și sunt incluse în acești termeni și condiții (denumiți în continuare ”Termeni de utilizare”). Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii de utilizare, deoarece utilizarea acestui site implică acceptarea completă și necondiționată a acestor termeni și condiții care se aplică întregului conținut al site-ului. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni, nu trebuie să utilizați site-ul nostru.

Vizitând sau folosind site-ul www.seventeencosmetics.com, recunoașteți că ați citit, înțeles și acceptat în mod necondiționat Termenii de utilizare și ați fost de acord cu angajamentul dumneavoastră față de aceștia.

Dacă aveți orice fel de nedumeriri relativ cu Termenii de utilizare, vă puteți adresa companiei noastre trimițându-ne un e-mail la adresa seventeen@hellenica.gr.

Politica în materie de protecție a datelor cu caracter personal

Fiecare vizitator poate vizita site-ul nostru fără să fie nevoie de orice informație cu caracter personal. Este posibil să vi se solicite date personale pentru un motiv anume, cum ar fi ”Seminarii de Înfrumusețare” și Newsletter.

În niciun caz nu vom folosi datele dumneavoastră personale în scopuri comerciale prin intermediul vânzării, închirierii sau schimbului cătră terți. Aceste date sunt utilizate de către ”Hellenica Cosmetics SRL” pentru a ne îmbunătăți serviciile prestate.

Compania noastră păstrează datele personale pe care le trimite vizitatorul / utilizatorul, numai în scopuri de comunicare.

Vizitatorul poate contacta departamentul relevant (tel.: 210 6198840) pentru a corela existența fișierului personal, corectarea acestuia, schimbarea sau ștergerea sa.

Pentru mai multe informații, puteți consulta Politica în materie de protecţie a datelor cu caracter personal, astfel încât să înțelegeți politicile noastre de confidențialitate.

Seminarii de înfrumusețare

Datele personale necesare sunt solicitate atunci când este depusă o cerere pentru participarea la un seminar de înfrumusețare de la Seventeen. În cazul în care, datele dumneavoastră sunt date pentru ”Seminarii de Înfrumusețare”, este posibil să vă contacteze un reprezentant competent pentru organizarea seminariilor din partea companiei noastre sau un partener al companiei noastre pentru a vă informa în legătură cu data și locul desfășurării seminarului.

Newsletters – Prospecte

Trimiterea buletinului informativ (newsletter) din partea Companiei este efectuată numai către abonații care au ales să primească newsletter sau/și care au dat în mod voluntar adresa de e-mail în scopul de a primi mesaje promoționale și este complet compatibil, din punct de vedere tehnic, cu regulamentele de trimitere. Compania le oferă abonaților Newsletter opțiunea de a se elimina din lista destinatarilor. Abonarea și ștergerea de la newsletter, se efectuează prin intermediul unui proces de autentificare a adresei electronice a abonatului (opt-in, opt-aut).

Adresele electronice ale abonaților serviciului Newsletter sunt folosite în exclusivitate numai pentru acest scop și pentru niciun alt motiv. Atunci când un abonat alege să fie șters din lista destinatarilor, adresa sa electronică este ștearsă definitiv.

Buletinule informative (newsletter) pe care publicul le primește prin abonarea la listele de corespondență (mailing list) reprezintă proprietatea intelectuală a Companiei și, prin urmare, sunt protejate de dispozițiile relevante ale legislației elene și ale convențiilor internaționale. Compania își rezervă dreptul de a nu include o persoană în listele de destinatari sau de a o șterge de pe acestea.

Proprietatea intelectuală

Orice conținut inclus pe acest site, inclusiv, dar nu numai, a textului, a graficii, a logotipurilor, a pictogramelor, a descărcărilor digitale și a programelor, aparține companiei ”Hellenica Cosmetics SRL” sau furnizorilor conținutului și sunt protejate de legislația elenă și internațională.

În consecință, nicio modificare, publicare, transmitere, transfer, reproducere, distribuire, prezentare sau altă utilizare a ”Conținutului” – integral sau parțial – a site-lui nu este permisă în orice mod sau prin orice mijloc, în scopuri comerciale sau de altă natură, fără acordul prealabil scris al companiei ”Hellenica Cosmetics SRL”. În cazuri excepționale, este permisă copierea, imprimarea sau stocarea, limitată sau izolată, a fragmentelor conținutului mai sus numit pentru uz personal, cu condiția ca aceasta să fie însoțită de o recunoaștere clară și distinctă a sursei de origine și să nu fie utilizată în scopuri comerciale sau în alte scopuri.

Brandurile comerciale afișate pe site-ul nostru reprezintă mărci înregistrate ale companiei ”Hellenica Cosmetics SRL” sau ale asociaților acesteia, inclusiv a licențiaților din Grecia sau din alte țări. Toate celelalte branduri comerciale care nu aparțin companiei ”Hellenica Cosmetics SRL” sau companiilor afiliate care apar pe acest site, reprezintă proprietatea beneficiarilor respectivi, care pot fi sau nu colaboratori ai companiei ”Hellenica Cosmetics SRL” conectați cu aceasta sau sponsorizați de către aceasta sau de către filialele acesteia.

Licența și accesul la site

Puteți accesa și utiliza site-ul în exclusivitate pentru uz personal în conformitate cu ”Termenii de utilizare”. Sunteți de acord să nu accesați sau să utilizați site-ul în niciun fel interzis de acești ”Termenii de utilizare” sau ilegal. Trebuie să vă conformați reglementărilor și dispozițiilor dreptului aplicabil, dreptului european și internațional, precum și legislației în domeniul telecomunicațiilor, și să evitați orice comportament ilegal și abuziv/inadecvat care poate avea un efect negativ asupra altor vizitatori/utilizatori și poate provoca vătămarea sau perturbarea site-lui și, prin urmare, a companiei ”Hellenica Cosmetics SRL”.

Prin prezenta, vă oferim un acces limitat de utilizare a site-lui. Este interzisă reproducerea, copierea, vânzarea, revânzarea, vizitarea sau exploatarea acestui site sau a oricărei părți a acestuia în scopuri comerciale fără acordul prealabil scris al companiei ”Hellenica Cosmetics SRL”. Este interzisă încadrarea sau utilizarea tehnicilor de încadrare în ceea ce privește copierea oricărui brand comercial, logotip și a oricărei alte informații confidențiale (inclusiv a pictogramelor, a textului, a aspectului sau formatului paginii) fără acordul prealabil scris al companiei ”Hellenica Cosmetics SRL”. Vi se acordă un drept limitat, revocabil și neexclusiv pentru a crea un hyperlink pe pagina principală a companiei ”Hellenica Cosmetics SRL” cu condiția ca linkul nu va ilustra ”Hellenica Cosmetics SRL”, companiile afiliate acesteia sau orice alte produse sau servicii ale acestora în mod eronat, înșelător, divergent sau ofensator, sau în orice alt mod pe care ”Hellenica Cosmetics SRL”, la discreția sa absolută, îl poate considera inacceptabil. Este interzis să folosiți orice logotip sau alte grafice proprii sau mărci comerciale ca părți ale convecțiunii fără consimțământul scris prealabil al companiei ”Hellenica Cosmetics SRL”.

Compania își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a înceta sau suspenda în orice clipă accesul sau / și utilizarea site-lui sau a oricărei părți a acestuia, cu sau fără notificare și din orice motiv (sau fără motiv) și sunteți de acord ca (a) dacă accesul dumneavoastră la site este întrerupt, nu veți avea acces și nici nu veți încerca să accesați site-ul în mod direct sau indirect și (b) dacă accesul dumneavoastră la site este suspendat, nu veți avea acces și nici nu veți încerca să accesați site-ul în mod direct sau indirect până când această suspendare încetează și vi se va trimite o notificare explicită.

Exactitatea informaţiilor

Depunem toate eforturile posibile pentru a fi cât mai exacți în ceea ce privește descrierea produselor noastre de pe site. Cu toate acestea, în măsura în care acest fapt este permis de către legea în vigoare, nu garantăm că, descrierile și culorile produselor, informațiile sau orice alt conținut al site-ului este exact, complet, fiabil, actualizat sau lipsit de erori.

Legături către site-uri terțe

În niciun caz nu garantăm și nu suntem responsabili pentru disponibilitatea, conținutul, politica de confidențialitate, corectitudinea, legalitatea, caracterul complet, validitatea și exactitatea informațiilor sau a calității și a proprietății produselor sau serviciilor oferite prin intermediul altor site-uri terțe în care site-ul vă permite să transferați prin intermediul unor link-uri speciale (link-uri, hyperlink-uri, bannere). Pentru orice problemă apărută în timpul vizitei dumneavoastră sau în timpul utilizării acestor site-uri, puteți contacta direct proprietarii acestor site-uri, care sunt singurii responsabili pentru site-urile și pentru conținutul acestora. Site-ul nostru oferă accesul la alte site-uri în exclusivitate numai pentru facilitarea dumneavoastră, iar includerea oricărui link către aceste site-uri, în niciun caz, nu este considerată ca fiind o asociere caracterizată de obligație, de garanție, de încurajare sau de validare de către ”Hellenica Cosmetics SRL”, fie a conținutului, fie a calității serviciilor și a produselor furnizate prin intermediul acestora.

EXONERARE DE GARANȚII ȘI LIMITAREA RĂSPUNDERII

Acest site este furnizat de către ”Hellenica Cosmetics SRL” ca atare și în măsura în care este disponibil. ”Hellenica Cosmetics SRL” nu decurge niciun fel de declarații sau garanții, în mod explicit sau implicit, cu privire la funcționarea prezentului site, sau referitor la informațiile, conținutul, materialele sau la serviciile conținute de acesta. Este prevăzut în mod expres că, folosirea acestui site este efectuată pe propriul dumneavoastră risc. În deplina măsură permisă de către legislația greacă, ”Hellenica Cosmetics SRL” respinge toate garanțiile, în mod explicit sau implicit, inclusiv, însă nu în mod limitativ, a garanțiilor de conformitate sau potrivire cu un anumit scop. ”Hellenica Cosmetics SRL” nu garantează că acest site, serverele sale sau mesajele electronice trimise de către ”Hellenica Cosmetics SRL”, sunt lipsite de viruși sau componenți dăunători. ”Hellenica Cosmetics SRL” nu-și asumă nicio responsabilitate pentru orice natură de daune care ar putea rezulta din utilizarea acestui site, inclusiv, însă nu în mod limitativ, a daunelor directe, indirecte, colaterale, punitive sau consecvente.

Despăgubire

Sunteți de acord să despăgubiți și să scutiți compania și colaboratorii noștri, personalul, directorii, angajații, acționarii, furnizorii de informații, distribuitorii, titularii autorizațiilor (denumiți în continuare Părți despăgubite) de și împotriva oricărei responsabilitate și cost, inclusiv, însă nu în mod limitativ, a cheltuielilor de judecată rezonabile la care vor fi supuse Părțile despăgubite în legătură cu orice creanță care decurge din (a) accesarea sau/și utilizarea site-ului, (b) orice încălcare a oricărui termen ai Termenilor de utilizare de către dvs. sau de către orice alt utilizator al contului dumneavoastră sau/și (c) orice pretenție care, dacă este reală, ar constitui o încălcare a oricărui dintre acești Termenii de utilizare din partea dvs. sau a oricărui alt utilizator al contului dvs.

Plângerea privind încălcarea drepturilor de autor

Respectăm proprietatea intelectuală a altora. Dacă credeți că, conținutul site-ului nostru a fost copiat într-un mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să ne contactați prin trimiterea unui e-mail la seventeen@hellenica.gr

Legea aplicabilă

Acest acord de utilizare este reglementat de către legislația elenă. Instanțele din Atena sunt competente să interpreteze acești Termeni de utilizare și să soluționeze orice dispută care rezultă din acest acord de utilizare. În cazul în care oricare dintre acești Termeni de utilizare este considerat ca fiind contrar sistemului juridic și, prin urmare, nul sau poate fi anulat, invaliditatea sau inaplicabilitatea acestui termen nu afectează valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalți termeni.

Politicile site-ului, modificările si respectarea dispozițiilor

Vă rugăm să citiți celelalte politici ale noastre care au fost publicate pe acest site. De asemenea, aceste politici reglementează vizita dvs. pe site-ul nostru. Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând propriile politici și Termeni de utilizare. Compania noastră poate oricând să modifice unilateral Termenii de utilizare, fără notificare, prin anunțarea unei astfel de modificări pe site-ul nostru. Utilizarea site-ului, după anunțarea modificării, este considerată ca fiind o acceptare a acestei modificări. Este posibil să vă trimitem prin e-mail notificări periodice ale termenilor noștri de utilizare, cu excepția cazului în care, ne comandați să nu facem acest lucru. Dacă oricare dintre termenii aceștia este considerat nul, inactiv sau inaplicabil, acest termen va fi considerat ca fiind distinct și nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi.