Όροι Χρήσης

Αν επιλέξετε να επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα μας η επίσκεψή σας και οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα υπάγονται στο παρόν Σημείωμα των Όρων Χρήσης συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στις ζημίες, την διαιτησία των διαφορών και την εφαρμογή του ελληνικού νόμου. Καθώς οι δραστηριότητες μας αλλάζουν μονίμως το παρόν Σημείωμα των Όρων Χρήσης μπορεί επίσης να αλλάξει. Είναι δυνατόν να σας στέλνουμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο περιοδικές υπομνήσεις των σημειωμάτων των όρων χρήσης μας, εκτός αν μας υποδείξετε να μην το πράττουμε.

Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας χωρίς να είναι απαραίτητη οποιαδήποτε πληροφορία με χαρακτήρα προσωπικών δεδομένων. Είναι δυνατόν να σας ζητηθούν προσωπικά δεδομένα για συγκεκριμένο λόγο όπως είναι τα «Σεμινάρια Ομορφιάς» και τα Newsletter.

Σε καμία περίπτωση δεν εκμεταλλευόμαστε εμπορικά τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω πώλησης ενοικίασης ή ανταλλαγής σε τρίτους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την ΕΛΛΕΝΙΚΑ Α.Ε. για να βελτιώνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.

Ο επισκέπτης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα (τηλ.: 210 6198840) προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Σεμινάρια Ομορφιάς

Απαραίτητα προσωπικά δεδομένα ζητούνται όταν γίνεται αίτηση για συμμετοχή στα σεμινάρια ομορφιάς της Seventeen. Σε περίπτωση που δοθούν τα στοιχεία σας για τα «Σεμινάρια Ομορφιάς», είναι δυνατόν να επικοινωνήσει μαζί σας ο αρμόδιος για την οργάνωση των σεμιναρίων από την εταιρεία μας ή συνεργάτης της εταιρείας μας για να σας ενημερώσει για την ημερομηνία και το χώρο που θα γίνει το σεμινάριο.

Ενημερωτικά Δελτία / Newsletters

Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) ζητούνται συγκεκριμένα στοιχεία. Η εταιρεία μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Σε περίπτωση που εγγραφείτε σε κάποια λίστα για να λαμβάνετε ενημέρωση από την εταιρεία μας θα έχετε πάντα και την δυνατότητα διαγραφής.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Οποιοδήποτε περιεχόμενο περιλαμβανόμενο σε αυτήν την Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς του κειμένου, των γραφικών, των λογοτύπων, των εικονιδίων, των ψηφιακών downloads, και του λογισμικού, ανήκει στην ΕΛΛΕΝΙΚΑ Α.Ε. ή τους προμηθευτές περιεχομένου της και προστατεύονται από την ελληνική και την διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της ΕΛΛΕΝΙΚΑ Α.Ε. ή των συνεργαζομένων εταιριών της, συμπεριλαμβανομένων και των παραχωρητών αδειών χρήσης, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα που δεν ανήκουν στην ΕΛΛΕΝΙΚΑ Α.Ε. ή τις συνεργαζόμενες εταιρίες και εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα αυτή είναι ιδιοκτησία των αντιστοίχων δικαιούχων τους, οι οποίοι μπορεί να είναι ή όχι συνεργαζόμενοι, συνδεόμενοι ή χορηγούμενοι από την ΕΛΛΕΝΙΚΑ Α.Ε. ή τις θυγατρικές της.

Άδεια και Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

Με το παρόν σας παρέχουμε μία περιορισμένη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, επίσκεψη ή άλλη εκμετάλλευση της παρούσας Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε τμήματός της για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΛΛΕΝΙΚΑ Α.Ε. Απαγορεύεται η πλαισίωση ή η χρήση τεχνικών πλαισίωσης για την αντιγραφή οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογοτύπου ή άλλων ιδιοκτήτων πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, του κειμένου, της διάταξης ή της μορφής της σελίδας) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΛΛΕΝΙΚΑ Α.Ε. Σας παρέχεται ένα περιορισμένο, ανακλητό και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσει ένα hyperlink στην κεντρική σελίδα της ΕΛΛΕΝΙΚΑ Α.Ε., υπό τον όρο ότι η σύνδεση δεν θα απεικονίζει την ΕΛΛΕΝΙΚΑ Α.Ε., τις συνεργαζόμενες εταιρίες της ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τους κατά τρόπο εσφαλμένο, παραπλανητικό, αποκλίνοντα ή προσβλητικό ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που η ΕΛΛΕΝΙΚΑ Α.Ε. κατά την απόλυτη κρίση της μπορεί να θεωρήσει μη αποδεκτό. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε οποιουσδήποτε από τους λογότυπους ή άλλα ιδιόκτητα γραφικά ή εμπορικά σήματα ως τμήμα της σύνδεσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΛΛΕΝΙΚΑ Α.Ε.

Ακρίβεια των Πληροφοριών

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να είμαστε όσο το δυνατόν ακριβέστεροι όταν περιγράφουμε τα προϊόντα μας στην Ιστοσελίδα. Εν τούτοις, στο μέτρο που τούτο επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο, δεν εγγυόμαστε ότι οι περιγραφές και τα χρώματα των προϊόντων, οι πληροφορίες ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα είναι ακριβή, πλήρη, αξιόπιστα, σύγχρονα ή απαλλαγμένα από σφάλματα

Αποκηρυξη εγγυήσεων και περιορισμός της ευθύνης

Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχεται απο την ΕΛΛΕΝΙΚΑ Α.Ε. σε βαση “ωσ έχει” και “ως ειναι διαθέσιμη”. η ΕΛΛΕΝΙΚΑ Α.Ε. δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ρητές είτε σιωπηρές, σε ο,τι αφορά την λειτουργία της παρουσας ιστοσελίδας ή τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα υλικά, τα προϊοντα ή τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα. συμφωνείται ρητά οτι η εκ μέρους σας χρήση αυτής της ιστοσελίδας γίνεται με δικό σας κίνδυνο. Στο πλήρες μέτρο που τούτο επιτρέπεται απο το ελληνικό δίκαιο, η ΕΛΛΕΝΙΚΑ Α.Ε. αποκηρύσσει όλες τις εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των εγγυήσεων της εμπορευσιμότητος ή της καταλληλότητος για έναν συγκεκριμένο σκοπο. Η ΕΛΛΕΝΙΚΑ Α.Ε. δεν εγγυάται οτι η παρούσα ιστοσελίδα, οι servers της ή τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από την ΕΛΛΕΝΙΚΑ Α.Ε. ειναι απαλλαγμένα απο ιούς ή αλλα επιζήμια συστατικά. Η ΕΛΛΕΝΙΚΑ Α.Ε. δεν θα έχει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές οποιασδήποτε φύσεως που τυχόν θα προκύψουν απο την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των άμεσων, έμμεσων, παράπλευρων, ποινικών και συνακόλουθων ζημιών.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Επισκεπτόμενοι την παρούσα Ιστοσελίδα αποδέχεστε ότι το ελληνικό δίκαιο, ανεξάρτητα από τις αρχές της σύγκρουσης νόμων, θα διέπει τους παρόντες Όρους Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε διαφορά οποιουδήποτε είδους που μπορεί να προκύψει μεταξύ σας και της ΕΛΛΕΝΙΚΑ Α.Ε. ή των συνεργαζομένων εταιριών της.

Πολιτικές Ιστοσελίδας, Τροποποίηση και Διάκριση Διατάξεων

Παρακαλούμε να διαβάσετε τις άλλες πολιτικές μας που έχουν αναρτηθεί σε αυτήν την Ιστοσελίδα. Οι πολιτικές αυτές διέπουν επίσης την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα μας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να κάνουμε αλλαγές στις πολιτικές της Ιστοσελίδας μας και στους Όρους Χρήσης οποτεδήποτε. Αν οποιοσδήποτε από τους όρους αυτούς θεωρηθεί άκυρος, ανενεργός ή μη εκτελεστός για οποιονδήποτε λόγο, αυτός ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρηθεί διακεκριμένος και δεν θα επηρεάσει το κύρος των υπολοίπων διατάξεων.